Кафедра початкової освіти

Основним навчальним структурним підрозділом, який відповідає за підготовку фахівців спеціальності «Початкова освіта» є випускова кафедра початкової освіти.

Спеціальність «Початкове навчання» було ліцензовано у 1991 р. на базі кафедри загальної педагогіки Мелітопольського державного педагогічного інституту.

З 1993 р. на соціально-гуманітарному факультеті засновано кафедру дошкільного виховання та початкового навчання (завідувач кафедри канд.пед.наук, доцент Фунтікова О.О.).

З 1999 р. наказом ректора для підготовки фахівців зі спеціальності «Початкове навчання» було виділено в окрему структурну одиницю – кафедру теорії та методики початкового навчання, яку очолив кандидат наук, доцент Молодиченко В.В. З 2004 р. на кафедрі ліцензовано підготовку фахівців зі спеціальності «Початкове навчання» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр». З 2006 р. кафедру очолює кандидат педагогічних наук, доцент Ляпунова В.А.

З 2009 р. кафедра перейменована на кафедру початкової освіти, яку знову очолив кандидат наук, доцент Молодиченко В.В. З 2012 р. і по цей час кафедру початкової освіти очолює канд.пед.наук, професор Люріна Т.І.

Навчально-виховний процес підготовки майбутніх учителів означеної спеціальності забезпечують висококваліфіковані фахівці – д-р філос.наук, професор Молодиченко В.В., д-р пед.наук, професор Маслов В.С., канд.пед.наук, професор Люріна Т.І., канд.пед.наук, доцент Дубяга С.М., канд.пед.наук, доцент Мелаш В.Д., канд.пед.наук, доцент Шевченко Ю.М., канд.пед.наук, доцент Гузь В.В., канд.пед.наук, доцент Молодиченко Н.А., нд.геогр.наук, доцент Сердюк А.М., канд.пед.наук, асистент Чорна В.В., канд.пед.наук, викл.-стажист Кучина К.О., ст. викладач Фефілова Т.В., асистент Саєнко Ю.О., асистент Варениченко А.Б., старший лаборант Мальцева Л.В., лаборанти Шершньова О.В., Васіна М.В.

 

Склад кафедри 

 

 

Люріна Таніта Іванівна

кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри початкової освіти

В університеті працює з 2009 року

Наукові інтереси: професійна підготовка майбутнього вчителя до виховної діяльності

e-mail: tanita_ivanovna@mail.ru

 

 

 

 

 

 

Маслов Валерій Сергійович

кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри початкової освіти

В університеті працює з 2011 року

Наукові інтереси: педагогічна підготовка майбутнього вчителя до професійної діяльності.

 

 

 

 

 

Дубяга Світлана Миколаївна

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри початкової освіти

В університеті працює з 1999 року

Наукові інтереси: технологія підготовки майбутніх учителів початкової школи до професійної діяльності

e-mail: svetlana_107@bk.ru

 

 

 

 

Мелаш Валентина Дмитрівна

 кандидат педагогічних наук, доцент кафедри початкової освіти

В університеті працює з 1989 року

Наукові інтереси: безперервна екологічна освіта для сталого розвитку

e-mail: V_Melash@i.ua

 

 

 

 

 

 

Шевченко Юлія Михайлівна

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри початкової освіти

В університеті працює з 2002 року

Наукові інтереси: духовно-моральний розвиток особистості 

e-mail: kukla71@mail.ru

 

 

 

 

Гузь Володимир Васильович

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри початкової освіти

В університеті працює з 1999 року

Наукові інтереси: екологічна культура школярів; виховання та самовиховання студентської молоді

e-mail: vv.org@mail.ru

 

 

 

 

Фефілова Тетяна Володимирівна

старший викладач кафедри початкової освіти

В університеті працює з 2006 року

Наукові інтереси: технологія навчання каліграфії майбутніх вчителів початкових класів

e-mail: tfefilova@mail.ua 

 

 

 

 

 

Сердюк Алла Михайлівна

кандидат географічних наук, доцент кафедри початкової освіти

В університеті працює з 1996 року

Наукові інтереси: формування екологічної освіти молодших школярів

e-mail: SAM_2627@mail.ru

 

 

 

 

Саєнко Юлія Олександрівна

асистент кафедри початкової освіти

В університеті працює з 2008 року

Наукові інтереси: пошук нових розробок у системі екологічного виховання школярів початкової школи, безперервна екологічна освіта і просвіта в системі ВНЗ

e-mail: saenko.yulya@gmail.com

 

 

 

 

Кучина Катерина Олегівна

кандидат  педагогічних наук,  викладач-стажист кафедри початкової освіти

В університеті працює з 2013 року

Наукові інтереси: освіта дорослих як невід’ємна складова освіти впродовж життя, соціальний супровід людей з інвалідністю

e-mail: kuchina.e.o@gmail.com

 

 

 

 

Чорна Вікторія Володимирівна

кандидат педагогічних наук, асистент кафедри початкової освіти

В університеті працює з 2011 року

Наукові інтереси: історіографічні особливості навчального процесу в школі І ступеня, зокрема сенсорний, творчий розвиток дітей молодшого шкільного віку

e-mail: chernajavika@rambler.ru

 

 

 

 

Варениченко Анастасія Борисівна

асистент кафедри початкової освіти

В університеті працює з 2013 року

Наукові інтереси: підготовка майбутніх вчителів початкової школи до формування екологічної культури молодших школярів

e-mail: varenychenko2013@gmail.com

 

 

 

 

Білоконь Галина Андріївна

асистент кафедри початкової освіти

В університеті працює з 2007 року

Наукові інтереси: гуманістичне виховання студентської молоді, сучасний літературний процес

e-mail: gal3620@yandex.ru

 

 

 

 

Мальцева Людмила Іванівна

старший лаборант кафедри початкової освіти

В університеті працює з 1977 року

 

 

 

 

 

 

 

 

Васіна Марина Василівна

лаборант кафедри початкової освіти

В університеті працює з 2002 року

 

 

 

 

 

 

Шершньова Олена Володимирівна

лаборант кафедри початкової освіти

В університеті працює з 2005 року

 

 

 

 

 

 

Дисципліни, які викладаються на кафедрі

 • Вступ до спеціальності
 • Дидактика
 • Історія педагогіки
 • Каліграфія
 • Менеджмент в освіті
 • Методика викладання математики
 • Методика викладання природознавства
 • Методика навчання освітньої галузі «Математика»
 • Методика навчання освітньої галузі «Природознавство»
 • Методика навчання російської мови
 • Методика навчання української мови
 • Моніторинг якості початкової школи
 • Музичне виховання та основи хореографії з методикою викладання
 • Образотворче мистецтво з методикою викладання
 • Основи землезнавства
 • Основи педагогіки
 • Основи педагогічних досліджень
 • Основи природознавства
 • Охорона праці в галузі
 • Педагогічна деонтологія
 • Педагогічна психологія
 • Професійне управління і моніторинг якості в початковій школі
 • Психологія загальна та вікова
 • Сучасна дитяча література
 • Сучасна українська мова з практикумом
 • Сучасні технології вивчення освітньої галузі «Здоров՚я і фізкультура»
 • Сучасні технології вивчення освітньої галузі «Математика»
 • Сучасні технології вивчення освітньої галузі «Мистецтво»
 • Сучасні технології вивчення освітньої галузі «Мови і літератури»
 • Сучасні технології вивчення освітньої галузі «Природознавство»
 • Сучасні технології вивчення освітньої галузі «Суспільоствознавство»
 • Технології вивчення освітніх галузей у початковій школі
 • Фізична культура з методикою викладання

 

Контакти кафедри початкової освіти
ІV навчальний корпус
ІІ поверх кабінет №138
nachobrazovanie@yandex.ua