Кафедра соціальної роботи, соціальної педагогіки та дошкільної освіти

З 1996 року на соціально-гуманітарному факультеті МДПІ було створено окрему структурну одиницю – кафедру теорії та методики дошкільного виховання, яку очолила кандидат педагогічних наук, доцент О.О.Фунтікова.

У 2004 на базі кафедри теорії та методики дошкільного виховання Мелітопольського державного педагогічного університету було ліцензовано спеціальність «Соціальна педагогіка». З цього року на соціально-гуманітарному факультеті було створено кафедру дошкільного виховання і соціальної педагогіки, яку очолила кандидат педагогічних наук, професор О.В.Федорова.

Протягом 2005-2010 років кафедру очолювали доктори педагогічних наук, професори І.М.Приходько та Є.М.Павлютенков.

З 2011 року кафедру соціальної педагогіки та дошкільної освіти очолює доктор педагогічних наук, професор Москальова Людмила Юріївна.

У своїй діяльності працівникам кафедри керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», Статутом  МДПУ імені Богдана Хмельницького, «Положенням про кафедру» та іншими нормативно-правовими актами.

Діяльність кафедри складається з трьох основних напрямків: навчально-методичного; наукового; організаційного. Викладачі кафедри співпрацюють з управлінням освіти Мелітопольської міської ради, беруть участь у наукових семінарах, круглих столах, тощо. Отримані результати наукових досліджень використовуються в навчальному процесі по підготовці студентів різних ступенів вищої освіти бакалаврів 6.010101 Дошкільна освіта, 6.010106 Соціальна педагогіка; спеціалістів 7.01010101 Дошкільна освіта; магістрів 8.01010101 Дошкільна освіта;  8.01010601 Соціальна педагогіка. На кафедрі створено дві спеціалізації: Християнська етика та Логопедія. На кафедрі діє аспірантура за спеціальністю 13.00.07 – Теорія і методика виховання.

Викладачами кафедри здійснюється зв'язок з освітніми закладами України (Інститут проблем виховання НАПН України, Київський інститут ім.Б.Гринченка, Уманський державний педагогічний університет ім.П.Тичини, Бердянський державний педагогічний університет, Артемовське, Береславське, Нікопольське училища, Запорізький коледж та ін.); Польщі (Вища лінгвістична школа у м.Ченстохово, Педагогічний інститут Природничо-гуманітарного університету у м.Седльце та ін.).

З 2016 року кафедра є випускаючою з аспірантури за спеціальністю 011 Науки про освіту.

Наразі здійснюється підготовка здобувачів ступеня PhD

  • Атрошенко Тетяни Юріївни,
  • Красюкової Марини Миколаївни,
  • Курносової Катерини Вітальївни,
  • Мозгового Руслана Віталійовича,
  • Подпльоти Світлани Володимирівни,
  • Скиби Ганни Олександрівни.

Результати науково-дослідної та методичної роботи викладачів кафедри узагальнюються на звітних конференціях. Викладачі кафедри надають наукові консультації своїм колегам, вихователям ДНЗ м. Мелітополя, вчителям та соціальним педагогам загальноосвітніх навчальних закладів.

 

Склад кафедри

 

 

Москальова Людмила Юріївна

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та дошкільної освіти

працює в університеті з 1995 року

Коло наукових інтересів: проблеми виховання та соціалізації особистості; духовно-моральний розвиток дітей та учнівської молоді.

 

 

 

 

Федорова Олена Василівна

кандидат педагогічних наук, професор кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та дошкільної освіти, доцент

працює в університеті з 1985 року

Коло наукових інтересів: соціальна педагогіка; актуальні проблеми соціальної педагогіки; загальна педагогіка; технології соціально-педагогічної роботи, соціально-педагогічної діяльності, теорія виховання, методика музичного виховання.

 

 

 

 

Федоров Микола Пантелійович

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та дошкільної освіти

працює в університеті з 1988 року.

Коло наукових інтересів: проблеми соціалізації особистості; духовно-моральне виховання молоді; специфіка роботи з обдарованими дітьми.

 

 

 

 

Аверіна Катерина Сергіївна

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та дошкільної освіти

працює в університеті з 2007 року

Коло наукових інтересів: психологія соціальної активності особистості; компаративна педагогіка; полікультурна освіта; соціально-психологічні компетентності педагога

 

 

 

Волкова Віра Андріївна

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та дошкільної освіти

працює в університеті з 1986 року

Коло наукових інтересів: організація і методика соціально-педагогічного тренінгу, технологія соціальної роботи в зарубіжних країнах, психологія дитяча, етнопедагогіка дитини, методика музичного виховання, теорія та історія соціального виховання, історія педагогіки, педагогічна деонтологія. Керівник наукового гуртка кафедри “Аніматор”напрям підготовки: Соціальна робота, Соціальна педагогіка

 

 

Журавльова Лариса Станіславівна

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та дошкільної освіти

працює в університеті з 2004 року

Коло наукових інтересів: проблеми діагностики та корекції мовленнєвого розвитку дітей дошкільного та молодшого шкільного віку; корекційно-розвивальна спрямованість дошкільної та початкової освіти в умовах інклюзивної практики.

 

 

 

 

Канарова Ольга Вікторівна

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та дошкільної освіти

Працює в університеті з 2006 року

Коло наукових інтересів: формування толерантності особистості дитини; духовно-моральне виховання дітей; управління дошкільними закладами.

 

 

 

Ляпунова Валентина Анатоліївна

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та дошкільної освіти

Працює в університеті з 1996 року

Коло наукових інтересів: теоретико-методологічні засади формування толерантності у дітей та молоді; теорія і методика розвитку рідного мовлення дітей; методика навчання української мови в ДНЗ з російськомовним режимом.

.

 

 

 

Єрмак Ганна Володимирівна

кандидат педагогічних наук, асистент кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та дошкільної освіти

працює в університеті з 2014 року.

Коло наукових інтересів: духовно-моральний розвиток дітей та учнівської молоді; вікова психологія та психологія розвитку; іноваційні технології у викладанні.

 

 

 

 

 

Мільчевська Ганна Сергіївна

кандидат педагогічних наук, асистент кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та дошкільної освіти

працює в університеті з 2010 року.

Коло наукових інтересів: проблеми самореалізації особистості; методика волонтерської роботи; специфіка роботи зі старшими підлітками.

 

 

 

 

Яковенко Ірина Олександрівна 

кандидат педагогічних наук, асистент кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та дошкільної освіти

працює в університеті з 2011 року.

Наукові інтереси: організація і управління процесом фасилітації, тренінгу; дослідження методу асоціації у художньо-естетичному напрямку

 
 
 
 
 

 

 

Меркулова Наталя Володимирівна 

кандидат педагогічних наук, викладач кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та дошкільної освіти

працює в університеті з 2009 року.

Наукові інтереси: педагогічні інновації в системі освіти

 

 

 

 

Вахняк Надія Вікторівна

старший викладач кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та дошкільної освіти.

працює в університеті з 2006 року

Коло наукових інтересів: формування культури батьківства у взаємодії дошкільного закладу з молодими сім’ями; теорія та методика співпраці ДНЗ з родинами; сучасні технології формування екологічної  компетентноті дітей дошкільного віку; технології розвитку рідної мови дітей дошкільного віку; культура мовлення та виразне читання; методика навчання української мови в ДНЗ з російськомовним режимом; теорія та технологія розвитку дитячої художньої творчості. Керівник наукового гуртка кафедри “Аніматор”напрям підготовки: Дошкільна освіта. Куратор студентської наукової лабораторії «Екологічна освіта для сталого розвитку».

 

 

 

 

Жейнова Світлана Сергіївна

старший викладач кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та дошкільної освіти

працює в університеті з 2003 року

Коло наукових інтересів: творчість в процесі підготовки майбутніх вихователів, педагогічні умови формування творчих якотей студентів; теорія та методика формування елементарних математичних уявлень; педагогіка дошкільна; методика фізичного виховання; оздоровчі, технологічні та діагностичні методики фізичного виховання; теорія та технологія валеологічної освіти дошкільників.

 

 

 

Галишева Альона Михайлівна

асистент кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та дошкільної  освіти

працює в університеті з 2011 року

Коло наукових інтересів: виховна робота з учнівською молоддю за місцем проживання; проблеми дозвілля молоді.

 

 

 

 

Житнік Тетяна Сергіївна

асистент кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та дошкільної освіти

працює в університеті з             року

Коло наукових інтересів: вікова психологія та психологія розвитку, історія психології, патопсихологія; терапія засобами живопису; особливості роботи з творчими дітьми та дітьми з психічними вадами; проблеми естетичного та духовного розвитку особистості

 

 

 

Солонська Альона Артурівна

асистент кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та дошкільної освіти

працює в університеті з 2013 року

Коло наукових інтересів: виховання дітей з порушеннями мовлення; підготовка студентів до роботи з дітьми-логопатами; патріотичне виховання дітей з особливими потребами.

 

 

 

 

Єрьоміна Лілія Євгенівна

асистент кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та дошкільної освіти.

працює в університеті з 2005 року

Коло наукових інтересів: особливості соціалізації вихованців інтернатного закладу; проблеми та перспективи соціально-виховної роботи в закладах освіти.

 

 

 

Курносова Катерина Віталівна

викладач-стажист кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та дошкільної освіти

Працює в університеті з 2014 року.

Коло наукових інтересів: діти з проблемами розвитку; духовно-моральне виховання дошкільників; особливості розвитку дітей в неблагополучних сім’ях.

 

 

 

Атрошенко Тетяна Юріївна

викладач-стажист кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та дошкільної освіти

Працює в університеті з 2014 року.

Коло наукових інтересів: соціальне виховання учнів основної школи у процесі допрофільної підготовки

 

 

 

 

 

Калюжна Ірина Григорівна

старший лаборант кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та дошкільної освіти

Працює в університеті з 2000 року.

Коло наукових інтересів: логіко-математичний розвиток дітей дошкільного віку; фізичний розвиток дошкільників; ознайомлення з природою дітей дошкільного віку.

 

 

 

Контакти кафедри

вул.М.Грушевського,19,

навчальний корпус №4, ауд.141

spdo@ukr.net 

                                       (0619) 44-04-66