Кафедра філософії

Промова до майбутніх філософів

Доброго дня, вельмишановні майбутні наші студенти!
У цьому році в педагогічному університеті відкривається нова спеціальність – «ФІЛОСОФІЯ». Це знакова подія для м. Мелітополя, оскільки свідчить про розвиток освіти, усвідомлення великої сили мудрості.

Шановні випускники! Запрошуємо вас до вступу на спеціальність «Філософія». Її відкриття свідчить про високий якісний склад кафедри. В університеті працюють 5 докторів філософських наук, видається науковий журнал «Versus», де друкуються науковці не тільки з України. Створена серія «Антологія української думки», що призначена для відродження філософської спадщини. Кафедра проводить наукові конференції,матеріали якої пізніше видаються.

Щоб поступити до нас, треба знати відповіді на наступні питання:
1. Хто такий філософ?
2. Що таке філософія?
3. Для чого призначена філософія?

Відповідь на перше питання. Філософ, у деякій мірі, є священиком, який допомагає людям у складних ситуаціях, оскільки розуміє, яким чином їх можна вирішити. Філософ – це мудрець, який шукає відповіді на актуальні питання. Це необхідно тому, що в основі будь-якої справи, події, рішення – думка. Але цікава не кожна, а тільки розумна думка, слідування якій допомагає досягнути мети, вдосконалитися, зрозуміти світ і себе. Зверніть увагу, що кожна успішна компанія і фірма має свою філософію, завдяки якій вона досягнула високих результатів.

Відповідь на друге питання. Філософія – це основа будь-якої справи, розуміння себе та світу. Платон порівнює людей, що не знають філософії, з в’язнями, що сидять без світу у печері. А тих, хто мав сміливість пізнати істину, – мудрецями, що несуть їм світ. Спроможні ви пройти таке випробування?

Відповідь на третє питання. Філософія призначена для пізнання буття у різних формах та видах. Вона необхідна людям різних спеціальностей, тому вона є обов’язковою для всіх спеціальностей у вузі. Вона потрібна при вирішенні державних проблем та питань. Аристотель стверджує, що державою повинні правити філософи. Чому? Тому, що тільки вони знають, як використовувати розум, відповідно, які цілі ставити, як можна їх досягнути тощо.

Поставимо наступне питання: хто повинен СТАТИ ФІЛОСОФОМ?

1. Хто любить істину і може її відстоювати, якщо  вона захопила після розміркування.

Щоб відстояти істину, треба знати, у чому вона полягає. Філософія має багато трактувань, тому треба показати, яке з них необхідне для вирішення окремої проблеми. Ви повинні показати, до чого призводить її відстоювання. Якщо це стане причиною страждань, лиха та принижень, то, можливо, що відстоюється не істина, а помилка. Тому так важливо підвести до істини. Це знали мудреці ще тисячі років тому. Відповідно, виявили її основні критерії та ознаки. Вашим завданням є тільки їх засвоєння та нагадування про них людству.
Проблема у тому, що кожна сучасна ситуація вимагає застосування розуму. Тому кожне покоління відкриває знову вічні істини. Саме ви повинні служити істині, а не комусь. Таким чином, можна врятувати свій народ від таких забобонів, як ненависть, злоба, ворожнеча тощо. Це дуже важке завдання, яке вимагає терпіння, мужності, оптимізму та працьовитості.
Це необхідно, оскільки такі помилки призводять до трагедії. Проблема у тому, що істину можна не прийняти, відвернутися від неї.

2. У кого сильна воля, хто готовий бути у владі і захищати, знову ж таки, істину.

Тому поступати до нас повинен саме той, хто має сильну волю, хто може виступати проти усіх, не вагаючись. Це не означає, що він когось повинен принижувати, звинувачувати, тим більш -знищувати словами. Навпаки, розуміючи свою правоту, він спонукає їх до істини, пробуджує їх свідомість, тим самим приводить не до ворожості, а до солідарності. Щоб творити, необхідно бути спокійним, впевненим в собі. Це сила добра, а не насилля. Усвідомлення своєї правоти зробить вас могутніми в загрозливих ситуаціях. Перемагає не ненависть і злоба, а доброзичливість та терпимість. Тому на устах філософа – добра посмішка, а в словах – м’яка іронія. Бути філософом – означає боротися не «проти когось», а проти «розуміння чогось». Нагадаю, що Христос прощав тих, хто здійснив вбивство. Філософ також прощає, водночас допомагає подолати забобони.

3. Хто має поетичний дар, тому що вона передбачає вміння використовувати слово.

Поступати до нас повинен той, хто має поетичний талант, тим більш, що кожний поет – це філософ, а значна частина філософів – поети. Це тому, що при відстоюванні істини необхідно проявити мистецтво використання слова. Якщо ви складаєте вірші про природу, кохання, події – це дар, який потрібно використовувати за призначенням у конкретних справах. Ви зможете використати свій талант для свого народу, а не тільки для своїх близьких. Ваше живе слово пробудить серця до істини, тому люди будуть шанувати вас. Своїм словом ви зможете просвітити їх, вони перестануть бути злобними, не будуть когось ненавидіти, стануть дбайливими. Щоб осягнути силу слова, можна звернутися до творів Мономаха, Сковороди, Ніцше та
інших. Але не завжди можна писати просто. При вирішенні складної філософської проблеми, виникає дуже складна термінологія. Саме так писали Кант і Гегель. Ваше завдання полягає в тому, щоб не тільки зрозуміти сенс їх висловлювань, а доступно пояснити їх тим, хто ще не знає філософії. Саме таким чином відкриваються таємниці буття людини і суспільства.

ЦЕ БЛАГОРОДНА МЕТА, ЯКУ ТРЕБА ЗДІЙСНИТИ!!!

Кажіть собі: Я буду філософом!

 

Історія кафедри філософії

Кафедра філософії розпочинає свою історію з 1924 року, коли після отримання педагогічними курсами у Мелітополі звання «вищі педагогічні курси», було створено кафедру історії культури і статистики. Завідувачем кафедри був Б.А. Янковський, майбутній ректор Мелітопольського педагогічного інституту (1949-1961).

Детальніше зісторією кафедри філософії можна ознайомиитися за посиланням https://drive.google.com/open?id=0ByvIHrzHFJ27WjlRUExOTjZFcEU

Захистили кандидатські дисертації та отримали ступінь кандидата філософських наук А.М. Землянський (2009) та О.М. Сіман (2010), кандидата педагогічних наук Г.Г. Тараненко (2010), ступінь кандидата філософських наук Є.М. Рябенко (2011), ступінь доктора філософських наук О.Г. Волков (2012), ступінь кандидата філософських наук О.В. Поправко (2012), ступінь кандидата філософських наук М.О. Семікін (2013), ступінь доктора філософських наук Р.І. Олексенко (2015).

У 2013 році вийшов друком перший номер науково-теоретичного часопису «Versus», який  згідно Наказу МОН України №1528 від 29.12.2014 був зареєстрований у переліку ВАК України як фахове видання.

У 2015 році на посаду завідувача кафедри філософії був обраний доктор філософських наук, професор кафедри, доцент Р.І. Олексенко. Під його науковим керівництвом кафедра активно досліджує трансформації культурно-освітнього простору та культуру життєвого самовизначення особистості в умовах цивілізаційних викликів.

Зважаючи на значні наукові здобутки та науковий потенціал кафедри філософії рішенням атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 15 грудня 2015 р., протокол № 5, затвердженим наказом МОНУ від 21 грудня 2015 року № 1329 у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького було розширено перелік наукових спеціальностей: у докторантурі зі спеціальності 09.00.10 – філософія освіти; у аспірантурі зі спеціальності 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії.

Сьогодні науково-методична робота кафедри філософії спрямована на озброєння студентів університету методологією творчого пошуку, на розробку питань організації їх самостійної роботи, самозростання. З кожної дисципліни кафедри  надруковані колективні методичні рекомендації до самостійної роботи  та навчальні посібники за участю викладачів кафедри.

Кафедра філософії бере активну участь в організації і проведенні  міжнародних науково-практичних конференцій, присвячених проблемам людиновимірності в освіті, університетських методологічних семінарів та у роботі всеукраїнських наукових конференцій.

 

Склад кафедри

 

Олексенко Роман Іванович

завідувач кафедри, доктор філософських наук, професор

 

 

Волков Олександр Григорович

доктор філософських наук, професор

Один з провідних спеціалістів у сфері філософія дискурсу. Саме з цей проблематики була захищена кандидатська дисертація «Прагматика політичного дискурсу» (2002 р.), а пізніше докторська «Суб’єкт політичного дискурсу: сутність та існування» (2012 р.). Потім дослідження були спрямовані у педагогічну площину. Вийшла монографія під назвою «Нариси з екзистенціальної аналітики педагогічного дискурсу» (2016). Працює також у сфері аналітичної філософії, про що свідчить участь у колективної монографії «Аналітична філософія освіти Ричарда Пітерса» (2016). Крім того, декілька наукових статей присвячено дослідженню спадщини представника феноменології  Густава Шпета. Приймає участь у редколегії  «Антологія української думки», де під його редакцією видані твори П.І.Ліницького, О.М. Новицького, П. П. Кудрявцєва, Й.Г.Михневича, В.М.Карпова, Г.І. Челпанова, М.Я.Грота, С. С. Гогоцького, І, М. Скворцова та ін.

Публікації:

Volkov O.H. Wesen und Diskurs: Übersetz. aus dem Ukr. Falina H. M., Kolodin I. S. / O.H. Volkov. – Melitopol: Lux, 2011. – 96 S. - Режим доступу: https://drive.google.com/open?id=0ByvIHrzHFJ27SVdBN3NsajdJUDlhblJrYjE2a3RnXzRadlA0

Волков А.Г., Пешев О.О., Семикин М.А. Аналитическая философия образования Ричарда Стенли Питерса / А.Г. Волков, О.О. Пешев, М.А. Семикин/ — Мелитополь: издательско-полиграфический центр «Люкс», 2016. — 124 с. - Режим доступа: https://drive.google.com/open?id=0ByvIHrzHFJ27V3I4cEZHU2cxNlFPOHh3QzlFblF0ZmtrMFVB

Волков А.Г. Выразительность, творчество и стиль: концепция эстетического воспитания / А.Г. Волков. – Мелитополь: Издательско-полиграфический центр «Люкс», 2013. – 122 с. - Режм доступа: https://drive.google.com/open?id=0ByvIHrzHFJ27S21jc1ZMUUprSnE5dzZTWWdONkZ2bXktZ1Iw

- О.Г. Волков Логіка: методичний посібник / О.Г. Волков. - Мелітополь: видавництво МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2014. - 80 с. - Режим доступу: https://drive.google.com/open?id=0ByvIHrzHFJ27eE9EVzdIaEFGTTdYYXFJWVExRm5SRGNaSUdF

- О.Г. Волков Вступ до екзистенціальної прагматики політичного дискурсу / О.Г. Волков. - Мелітополь: ТОВ "Видавничий будинок ММД", 2010. - 604 с. - Режим доступу: https://drive.google.com/open?id=0ByvIHrzHFJ27WUlfOWY0RkxWYjVlSmx6Y1NYS2VMNTBlMkUw

Історія філософії: практикум / Уклад. О.Г. Волков, А.М. Землянський. - Мелітополь, МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2014. - 150 с. - Режим доступу: https://drive.google.com/open?id=0ByvIHrzHFJ27Z00zbEIwejVQM1BKYWJUdEh5eGU1MGZZcm1n

 

Александров Денис Валентинович

кандидат соціологічних наук, доцент

 

Землянський Анатолій Миколайович

кандидат філософських наук, доцент

 

 

 

 

Будько Марина Василівна

кандидат філологічних наук, доцент

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поправко Ольга Вікторівна

кандидат філософських наук, доцент

 

Семікін Михайло Олександрович

кандидат філософських наук, доцент

 

Контакти кафедри

У разі, якщо ви хочете получити консультацію стосовно вступу до Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Б.Хмельницького, надішліть електронного листа на скриньку philosofia_mdpu@ukr.net, вказавши свої контактні дані (прізвище та ім’я), а також звернувшись за телефоном 067 784 73 16 до завідуючого кафедрою філософії Олексенко Романа Івановича

Чекаємо на вас!

 

Події кафедри

Про події, заходи, які відбуваються на кафедрі філософії ви можете дізнтися на сторінці Facebookhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100016070926517, а також за посиланнями:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=470880736584695&id=100009883176726

 

Спеціалізація кафедри

 

Нагадаймо, що філософію вивчають студенті всіх факультетів університету, тому, що неможливо існування поза мудрістю.

Деякі з них після курсу лекцій та семінарських занять віражать своє розуміння філософії у вигляді віршів. Наведемо деякі з них

Наталья Заноздра
Где человек будет счастлив?
(Готфрид Лейбниц)

Где человек будет счастлив?
Дома, а, может, в дороге?
Иль день побеждая ненастный
И стирая из мыслей тревоги?
Что не позволит сдаваться,
Идти дальше, пусть, если и больно,
И быть лучше; иль просто казаться?
В правду верить непринуждённо?

Тайны нет здесь, хоть может казаться,
Что она притаилась, как снег.
Не нужно долго в раздумьях скитаться:
Всё, что нужно, — стать другим.
 

Пусть диалектика меня научит
(Георг Гегель)

Мир наш так непостоянен:
То приветлив, то скрыт под замком.

В чём же суть его состояний?
Прошу, Гегель, меня ознакомь!
Что за буйный дух движет им вечно?
Заставляет что ветер в шторм выть?
Всё ль на свете с душой безупречной?
Не хочу больше с незнанием жить!
Пусть диалектика меня научит,
Как устроена мира душа
И поможет найти нужный ключик,
Чтобы полною грудью дышать.

 

Эдуард Марченко
Пожелания Сократа

Друг мой, ты познавай себя,
ведь в этом суть всей нашей жизни.
Природа наша – неприкасаемый дар,
Божественный дух внутри всех наших мыслей.
Присядь ко мне, с тобой поговорим о жизни,
Ведь нервы ни к чему, не бросай на ветер мысли.

Лишь при спокойствии ответ в сознание придет -
Постигни мир, философия любит холодный расчет.
Будь храбрым, словно лев, спокоен, как сова,
Сконцентрируй разум, закрой свои глаза.
Познай глубины мудрости, прийми же свой удел,
И ты поймешь, что незачем тебе слова.


Напутствие Фридриха Ницше
Вся суть – в господстве, вся власть – в руках,

Вот истинная цель всей жизни!
Весь мир в неволе, вся суть – в рабах,
Что не имеют своих мыслей.
Безвольный ты? Грустишь и плачешь
В своей реальности слепой.
Ты представляешь жизнь свою иначе, ярче,
Так и не дав своим проблемам бой.
Все мы живем в паутине иллюзий,
Что яро всем закрывает глаза.
Это может казаться вздором, галлюцинацией,
Но это было, но вопрос: когда?
 

 

Чекаємо Вас майбутні філософи.

Кажіть собі: Я буду філософом!!!