Кафедра теорії і методики музичної освіти та хореографії

 

У 1991 році як самостійний науково-методичний підрозділ у системі музично-педагогічного факультету була виокремлена кафедра диригування, яка, має своєю метою повноцінну, науково обґрунтовану фахову освіту педагогів-музикантів з комплексу дисциплін диригентсько-хорового профілю. З тією ж метою на кафедрі ведеться багатопланова науково-дослідна і методична робота, який відповідає усім сучасним освітнім тенденціям та кваліфікаційним вимогам. Першим керівником  кафедри став кандидат педагогічних наук, доцент Горемичкін Анатолій Іванович. У різні роки кафедрою керували кандидат педагогічних наук, доцент Багрій Володимир Семенович та кандидат мистецтвознавства, доцент Мартинюк Анатолій Кирилович.

30 серпня 2013 року кафедру диригентського і вокального мистецтва було реорганізовано у кафедру теорії і методики музичної освіти та хореографії, яку очолює доктор педагогічних наук, професор Сегеда Наталя Анатоліївна. Сьогодні навчальний процес фахової освіти педагогів-музикантів забезпечують 2 доктори педагогічних наук, професори, 5 доцентів, кандидатів педагогічних наук, 1 викладач, кандидат педагогічних наук, 4 старших викладача, 5 викладачів з освітою магістра музичного мистецтва за профілем кафедри, 8 концертмейстерів. Кафедра має два хорові колективи, діяльність яких спрямована на виконання програм кваліфікаційних екзаменів з циклу диригентсько-хорових дисциплін та широку освітньо-мистецьку діяльність на Всеукраїнських і Міжнародних конкурсах і фестивалях.

Жіноча хорова капела “Дарина Лада” створена у вересні 2002 року на базі студентського навчального хорового колективу факультету мистецтв та художньої освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Її засновник – художній керівник і диригент, доктор педагогічних наук, професор Сегеда Наталя Анатоліївна, концертмейстер – Колоніна Людмила Геннадіївна. Свою вокально-хорову культуру як виконавський колектив жіноча хорова капела МДПУ імені Богдана Хмельницького презентувала на ХІІІ Всеукраїнському фестивалі духовного піснеспіву “Від Різдва до Різдва” (м. Дніпропетровськ, 2006 р), де стала Лауреатом; у 2007 р. було отримано звання Лауреата ІІІ Міжнародного хорового фестивалю духовного піснеспіву “Христос Воскресе”. У січні 2007 року капела відзначена Дипломом і Грамотою Благословенною Метрополіта Дніпропетровського і Василівського Іринея та спеціальною відзнакою за виконавську майстерність ХІУ Всеукраїнського фестивалю “Від Різдва до Різдва” (м. Дніпропетровськ). На ювілейному ХУ Всеукраїнському фестивалі “Від Різдва до Різдва” отримала звання Лауреата. Жіноча хорова капела “Дарина-Лада” брала активну участь в урочистих заходах на ХІУ Міжнародному фестивалі слов’янської музики (Мелітополь, 2006) і забезпечувала Всеукраїнські студентські олімпіади з “Музичного мистецтва” (2005, 2006, 2012, 2015, 2016 рр.), проводила благодійний концерт для дітей-сиріт у Красногвардійському школі-інтернаті (Дніпропетровськ, 2007 р.), У 2013 році хорова капела відновила концертну діяльність та ініціювала Концерти Духовного піснеспіву у Святого Савви Освяченого чоловічому монастирі (січень, 2013 р). Сьогодні хорова капела є навчально-творчою лабораторією, де виховуються на практиці майбутні вчителі музики загальноосвітніх шкіл.

Народний художній колектив – мішана хорова капела Мелітопольського державного педагогічного університету імені  Богдана Хмельницького створена в 1985 році.

Творчу роботу з колективом проводить керівник –Багрій Тетяна Єфремівна, концертмейстер Міщенко Світлана Павлівна. Своє високе мистецтво колектив хору презентував на Міжнародному фестивалі хорової музики “Передзвін” (м. Івано-Франківськ), ІІІ Міжнародному фестивалі духовного співу “Христос Воскресе!” (м. Запоріжжя), VI Всеукраїнському фестивалі “Наддніпрянські пасхальні піснеспіви” (м. Дніпропетровськ).10 січня 2010 року відбувся виступ мішаної хорової капели в Колонному залі імені М.Лисенка Національної філармонії у м. Києві на Всеукраїнському фестивалі вокально-хорового мистецтва, присвяченому 175-річчю Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Колектив відзначено дипломом лауреата ІІІ ступеня. 27 травня 2011 року мішана хорова капела брала участь у ІІ Всеукраїнському фестивалі-конкурсі хорового мистецтва, присвяченого 20-річчю незалежності України, якій відбувся у м. Києві. За високу виконавську майстерність колектив відзначено дипломом лауреата ІІІ ступеня. Хорова капела відзначена дипломами Лауреата та Дипломанта Міжнародних і Всеукраїнських конкурсів і фестивалів, спеціальною відзнакою Центру культурних досліджень Міністерства культури і мистецтв України, дипломом Національного центру естетичного виховання Міністерства освіти і науки України.

Наукова робота

Науково-дослідна робота кафедри об’єднується фундаментальною темою: “Теоретичні і методичні засади формування культури професійної самореалізації у процесі багаторівневої освіти вчителя музичного мистецтва і хореографії”.  (керівник – доктор педагогічних наук, професор Н.А.Сегеда).

Вихідні концептуальні положення дослідження ґрунтуються на основних засадах національної програми “Освіта” (“Україна ХХІ століття”), цільової комплексної програми “Вчитель”, програмних положеннях щодо розвитку педагогічної та мистецької освіти. Провідною для колективу науково-педагогічних працівників кафедри  є ідея про необхідність інтеграції соціально і особистісно зорієнтованої музичної педагогіки, яка має базуватися на принципах комплексності та функціональної універсальності і покликана розвивати музично-педагогічну еліту українського суспільства.

Науково-дослідна робота в даному напрямку проводиться за такими аспектами:

 • розробка ґенези проблеми музично-педагогічного професіоналізму в історії соціально-гуманітарного знання.;
 • розробка теоретичних і методичних засад дослідження та їх впровадження у процес вокального і диригентського навчання майбутнього педагога-музиканта;
 • оновлення навчально-методичного забезпечення методичної, диригентської і вокальної підготовки майбутнього вчителя музики.

Індивідуальні теми наукових досліджень викладачів.:

 1. “Теоретичні і методичні засади професійного розвитку викладача музичного мистецтва”. (Зав. кафедри, д.п.н., проф. Н.А.Сегеда).
 2. “Теоретичні та методичні основи забезпечення успішності професійної самореалізації вчителя музичного мистецтва в системі вокального навчання”. (Д.п.н., проф. Василенко Л.М.).
 3. “Підготовка майбутнього вчителя музичного мистецтва до вокальної самореалізації в умовах поліетнічного регіону”. (К.п.н., доц. Панченко Г.П.).
 4. “Художньо-педагогічна аналітика музичних творів як системний чинник культури професійної самореалізації вчителя музичного мистецтва”. (К.п.н., доц. Назаренко І.М.).
 5. “Педагогічні умови формування культури професійної самореалізації майбутнього вчителя хореографії ”. (К.п.н., доц. Червонська Л.М..).
 6. “Феномени музичної  обдарованості у структурі музично-педагогічного професіоналізму”. (К.п.н., доц. Федоров М.П.).
 7. “Духовно-світоглядні та естетичні універсалії Далекосхідної і Південноазіатської цивілізації як ціннісно-регіональні чинники формування культури професійної самореалізації майбутнього вчителя мистецтва”. (К.п.н., доц. Ратко М.В.).
 8. “Шляхи формування диригентсько-педагогічної майстерності як модусу культури професійної самореалізації вчителя музичного мистецтва”. (Ст. викладач Мержева Л.Ф.).
 9. “Практична діяльність майбутнього вчителя музичного мистецтва  як фактор активізації  творчої  самореалізації”. (Ст. викладач Багрій Т.Є.).
 10. “Формування емоційно – естетичного досвіду учнів основної школи засобами музичної драматургії”. (Викл. Лазаренко С.С.).
 11. “Зміст вокальної компетентності диригента професіонала у контексті гуманістичного підходу” (Викл. Брежнєва С.Б.).

У Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького на базі кафедри теорії і методики музичної освіти та хореографії відбувається щорічна Міжнародна наукова конференція “Художня культура і освіта: традиції, сучасність, перспективи” і Мистецький форум-фестиваль “Полікультурні артдіалоги”.

Кафедрою організовано та проведено ІІ тур Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності “Музичне мистецтво” 2015 та 2016 рр. (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту  України за №1324 від 10.11.2011).

У межах профорієнтаційної програми “Гість університету” кафедра третій рік поспіль проводить Хорову асамблею, участь у якій беруть понад 30 різновікових колективів Мелітопольського регіону, Запорізької, Донецької та Дніпропетровської областей.

Міжнародна діяльність

Кафедра плідно співпрацює з науково-освітніми та мистецькими закладами: Національним педагогічним університетом ім. М.П.Драгоманова, Київським університетом ім. Б.Грінченка, музичними академіями України (Київ, Львів, Одеса, Донецьк), Харківським державним університетом мистецтв ім. І.П.Котляревського, Харківською державною академією культури, Харківською гуманітарно-педагогічною академією, Кам’янець-Подільським національним університетом ім. І.Огієнка, Прикарпатським національним університетом ім. В.Стефаника, Дніпропетровською консерваторією ім. М.Глинки, Запорізьким обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти.

Результати співпраці є:

 1. Участь у конференціях вказаних освітніх закладів.
 2. Спільні артпроекти (участь хорових капел у заходах: “ІІІ Всеукраїнський фестиваль-конкурс хорового мистецтва, присвячений ювілею Героя України, уславленого диригента, видатного музичного діяча, маестро Анатолія Авдієвського” (Київ, 2013); “X Всеукраїнського фестивалю духовних піснеспівів “Наддніпрянські Пасхальні піснеспіви”” (Дніпропетровськ, 2013).

 

Склад кафедри

 

Сегеда Наталя Анатоліївна

Завідувач кафедри теорії і методики музичної освіти та хореографії

Професор кафедри, доктор педагогічних наук (13.00.02, 13.00.04),

В університеті працює з 1986 р.

Захоплення: акмеологія, педевтологія, філософія професійної освіти, музична освіта протягом життя

 

 

 

 

Василенко Людмила Михайлівна

Професор кафедри

Доктор педагогічних наук, професор

В університеті працює з 1987 р.

 

 

 

 

 

 

 

Панченко Галина Павлівна

Доцент кафедри

Кандидат педагогічних наук, доцент

В університеті працює з 1985 р.

 

 

 

 

 

 

Федоров Микола Пантелійович

Доцент кафедри

Кандидат педагогічних наук, доцент

В університеті працює з 1991 р.

 

 

 

 

 

 

 

Червонська Лілія Миколаївна

Доцент кафедри

Кандидат педагогічних наук, доцент

В університеті працює з 2008 р.

Захоплення: естрадний спів, спорт. 

 

 

 

 

 

 

 

Романцова Світлана Олександрівна

Старший викладач кафедри

Заслужений працівник культури України

В університеті працює з 2006 р.

Захоплення: творча робота у народному ансамблі спортивного бального танцю «Райдуга»

 

 

 

 

 

Мержева Лариса Федорівна

викладач

В університеті працює з 1991 р.

Захоплення: Хорова музика, духовний спів

 

 

 

 

 

 

 

Багрій Тетяна Єфремівна

викладач

В університеті працює з 1991 р.

Захоплення: Церковний спів, кулінарне мистецтво

 

 

 

 

 

 

 

Назаренко Ігор Миколайович

Доцент кафедри

Кандидат педагогічних наук, доцент

В університеті працює з 1985 р.

 

 

 

 

 

Ратко Марина Валеріївна

Доцент кафедри

Кандидат педагогічних наук, доцент

В університеті працює з 1996 р.

 

 

 

 

 

 

 

Брежнєва Світлана Борисівна

Викладач кафедри

В університеті працює з 1990 р.

Захоплення: Духовний спів

 

 

 

 

 

 

 

Майба Ольга Костянтинівна

старший викладач кафедри

В університеті працює з 2016 р.

 

 

 

 

 

Романцов Станіслав Олександрович

Старший викладач кафедри

В університеті працює з 2010 р.

Захоплення: творча робота у народному ансамблі спортивного бального танцю «Райдуга»

 

 

 

 

 

 

Ускова Альона Леонідівна

Викладач кафедри

В університеті працює з 2016 р.

 

 

 

 

 

 

 

Врубель Ганна Федорівна

Концертмейстер кафедри

В університеті працює з 1992 р.

Захоплення: Хоровий спів, духовна музика

 

 

 

 

 

 

 

 

Переверзєва Олена Валентинівна

Концертмейстер кафедри

В університеті працює з 1991 р.

 

 

 

 

 

 

 

Мітєва Арина Миколаївна

Концертмейстер кафедри

В університеті працює з 1991 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

Рішкевич Ольга Вікторівна

Концертмейстер кафедри

В університеті працює з 1993 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

Харченко Юлія Тлеубеківна

Концертмейстер кафедри

В університеті працює з 1987 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

Колоніна Людмила Геннадіївна

Концертмейстер кафедри

В університеті працює з 2015 р.

 

 

 

 

 

 

Міщенко Світлана Павлівна

Концертмейстер кафедри

В університеті працює з 1988 р.

Захоплення: Академічний вокал

 

 

 

 

 

 

 

Чернєва Галина Степанівна

Старший лаборант кафедри

В університеті працює з 2001 р.

 

 

 

 

 

 

 

Дяченко Анна Олександрівна

Лаборант кафедри

В університеті працює з 2016 р.

 

 

 

 

 

 

Маковський Денис Олексійович

Лаборант кафедри

В університеті працює з 2016 р.

 

 

 

 

 

 

Дисципліни, які викладаються на кафедрі

 • Аналіз музичних творів
 • Виконавське мистецтво
 • Вокальний клас
 • Гармонія
 • Духовний спів
 • Інтегрований курс “Мистецтво”
 • Історія вокальної педагогіки
 • Історія зарубіжної музики
 • Історія музично-виконавської педагогіки
 • Історія сучасної музики
 • Історія театру
 • Історія хореографічного мистецтва
 • Методика викладання дисциплін кваліфікації
 • Методика викладання дисциплін кваліфікації (академічний вокал)
 • Методика викладання шкільного курсу “Художня культура”
 • Методика музичного виховання
 • Методика проведення музично-виховних шкільних заходів
 • Методика роботи з хореографічним колективом
 • Мистецтво балетмейстера
 • Народна музична творчість
 • Основи бальної хореографії
 • Основи теорії музики
 • Охорона праці в галузі
 • Підготовка концертних номерів
 • Постановка голосу
 • Ритміка
 • Сольфеджіо
 • Сучасна хореографія і пластика
 • Теорія і методика викладання народного танцю
 • Теорія і методика викладання сучасного танцю
 • Теорія і методика викладання українського народного танцю
 • Теорія і методика професійного розвитку викладача музичного мистецтва
 • Теорія музики
 • Теорія та методика викладання бального танцю
 • Теорія та методика викладання класичного танцю
 • Теорія та методика викладання народно-сценічного танцю
 • Теорія та методика викладання українського танцю
 • Хореографічний ансамбль
 • Хорова музика
 • Хорове аранжування
 • Хорове диригування
 • Хоровий клас
 • Читання хорових партитур

 

Контакти

тел: (0619) 44-87-74

 

kafedra2012@ukr.net