Кафедра інструментального виконавства та музичного мистецтва естради

Історія кафедри фортепіано

Кафедра фортепіано заснована на музично-педагогічному факультеті Мелітопольського державного педагогічного інституту  у 1992  році, її очолив кандидата педагогічних наук, доцент С.О.Феруз.

До складу кафедри увійшли висококваліфіковані, талановиті викладачі, вихованці Київської, Одеської та Донецької консерваторій, Запорізького та Мелітопольського педагогічних інститутів, що дозволило зберегти та примножити традиції національних фортепіанних шкіл та зробити вагомий внесок у розв’язання питань формування сучасного типу педагога-музиканта.

Творчі зв’язки кафедри поєднують її з навчальними закладами України, Росії, Білорусі та Болгарії, Польщі, музичними академіями, консерваторіями, педагогічними, класичними університетами, університетами мистецтв, училищами та коледжами.

У відповідності до сучасних прогресивних тенденцій, які мають місце у фортепіанній педагогіці і виконавстві, викладачами кафедри під керівництвом Феруза С.О. було започатковано проведення з 1990 року Всеукраїнського, а з 2000 року Міжнародного фестивалю слов‘янської фортепіанної музики. Реалізація науково-мистецького проекту “Міжнародний фестиваль слов`янської фортепіанної музики”, спрямована на популяризацію фортепіанних творів слов`янської музичної спадщини; виявлення музично обдарованої молоді та сприяння розкриттю її творчої індивідуальності; обмін досвідом з питань професійної підготовки фахівців, виховання їх музично-виконавської культури.

Цей музичний форум, який до 2012 проводився  щорічно набув широкого позитивного резонансу як серед культурної громадськості так і у засобах інформації міста та області, отримав високу оцінку від Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури і мистецтв України, Національної Всеукраїнської Музичної Спілки, Асоціації піаністів-педагогів України (ЕРТА).

За двадцятидворічний період студенти факультету представляли університет на Обласних (Регіональних) конкурсах ансамблевої гри та обдарованої молоді (м. Запоріжжя, 1999, 2003 рр.), Міжвузівських конкурсах піаністів (м Куйбишев, 1993 р. ), Огляді-конкурсі з виконавської практики “Готовність студентів до позакласної музичної діяльності” (м. Вінниця, 1997 р.), Фестивалі української фортепіанної музики для дітей та юнацтва (м. Київ, 1998 р.), Всеукраїнських конкурсах студентів педінститутів “Кращий за фахом”, “Фортепіано у професійній діяльності вчителя музики”, “Викладач-музикант ХХІ століття” (м. Київ 1996 р., м. Одеса, 1998 р, м. Луганськ, 2003 р.), Всеукраїнських студентських олімпіадах зі спеціальності “Музичне мистецтво”, Всеукраїнському фестивалі мистецтв “Київська студентська весна” (м. Київ, 1999 р.), Всеросійському відкритому конкурсі студентів-піаністів педагогічних вузів “Юність Великої Волги” (м. Чебоксари, 2001), Всеросійському відкритому фестивалі-конкурсі студентів музично-педагогічних факультетів “Професія – учитель музики” (м. Саратов, 2007, 2009 рр.), Міжнародному фестивалі “Фортепіанна музика ХХ століття” (м. Київ, 2000 р.), Міжнародних фестивалях слов`янської фортепіанної музики (м. Мелітополь 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011), Міжнародних конкурсах молодих виконавців “Кримська весна” (м. Ялта, 2001 р.), Міжнародному конкурсі виконавців “Fortissimo” (м. Харків, 2007 р.), Міжнародному фортепіанному конкурсі “Art-Klavier” (м. Київ, 2006,  2008, 2010 рр.), Міжнародному фестивалі-конкурсі дитячо-юнацької творчості “Синій птах” (м. Майкоп, 2010 р.), Міжнародному Полікультурному фестивалі “Золоті обереги вічності” (м. Мелітополь, 2013 р.), Відкритому Всеукраїнському конкурсі “Каховка запрошує” (м. Каховка, 2014 р.), II Міжнародному фестивалі-конкурі “Київський колорит” (м. Київ,  2014 р.), Міжнародному полікультурному фестивалі-конкурсі “Переяславський дивограй”, Міжнародному Конкурсі Академічного Мистецтва Юних “VIVAT, MUSICA!” (м. Нова Каховка, 2015 р.) Більш ніж 100 вихованців кафедри фортепіано факультету стали їх переможцями й отримали звання лауреатів чи дипломантів. Підготовка студентів до названих конкурсів здійснювалась під керівництвом доц. Феруза С. О., доц. Стотики І. Г., доц.Черняк Є. Б., доц. Феруз І. О., доц. Бобакової І.П, доц. Мітлицької В.А., ст. викл. Гордейчевої Т.В., ст. викл. Власенко Е.А.

Слід відзначити, що кафедра фортепіано, завдяки накопиченому науковому потенціалу та діяльності Міжкафедральної лабораторії музично-виконавського мистецтва (наук.кер. доц. Феруз С.О.), виступала базою для реалізації міжнародних проектів (“Освіта та мистецтво у XXI столітті”), апробації та впровадження матеріалів дисертаційних досліджень педагогічних університетів України та зарубіжжя (Інститут мистецтв Національного педагогічного університету імені М. Драгоманова, Південноукраїнський університет імені К. Ушинського, Вінницький педагогічний університет імені М. Коцюбинського Харківський національний педагогічний університет імені Г. Сковороди, Кіровоградський державний педагогічний університет, Саратовський державний університет імені М. Чернишевського та ін.). Наукоємність викладання дисциплін кафедри та плідна діяльність студентського наукового гуртка “Імпровізація” відображені у більш як 50 публікаціях результатів студентських наукових досліджень у вітчизняних та міжнародних наукових виданнях. Вагомим досягненням є призові місці на Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт (м. Глухів, 2013 р.- ІІ місце, м. Умань 2015 р.- І місце).

За роки існування на кафедри фортепіано склалися яскраві культурно-просвітницькі і концертно-виконавські традиції, творчі зв’язки з міськими та сільськими закладами початкової освіти, Запорізьким, Дніпропетровським, Дніпродзержинським, Херсонським, Артемівським та іншими музичними училищами та коледжами, котрі реалізуються у проведенні відкритих тематичних концертів та  у роботі журі учнівських конкурсів “Зимові візерунки” (м. Генічеськ), “Класичний меридіан” (м. Феодосія) та Обласних оглядах-конкурсах “Таланти твої, Запорізький краю!” (м. Запоріжжя), у щорічному проведенні Регіонального конкурсу обдарованої молоді (м. Мелітополь, МДПУ імені Б.Хмельницького).

З вересня 2015 року колектив кафедри працює у новому форматі - у складі кафедри інструментального виконавства та музичного мистецтва естради під керівництвом доц. Білецької М.В. Високий професійний потенціал викладачів та здобутки попередніх років окреслюють творчу перспективу наукового, мистецького та педагогічного розвилку кафедри.

 

Історія кафедри оркестрових інструментів

Історія створення та розвитку кафедри має три етапи. Після реорганізації у 1985 році Запорізького педінституту в університет, музично-педагогічний факультет було переведено до Мелітопольського педуніверситету.

На факультеті було організовано дві кафедри: І/ кафедра теорії, історії музики та гри на музичних інструментах; 2/ кафедра методики муз виховання, диригування та постановки голосу. В зв’язку з розширенням контингенту студентів та викладацького складу у 1987 році з двох кафедр факультету було організовано п’ять. Кафедра гри на музичних інструментах отримала самостійний статус. У зв’язку з подальшим розширенням контингенту студентів та викладацького складу у березні 1991 року за рішенням ректорату кафедру гри на музичних інструментах було поділено на кафедру гри на оркестрових інструментах та кафедру фортепіано.

У 2003-2004 навчальному році кафедра отримала назву «оркестрових інструментів». Увесь цей час беззмінним керівником кафедри був заслужений діяч мистецтв України, професор Бай Ю.М. У науково-методичній та педагогічній роботі він спрямував роботу кафедри на пошук інноваційних технологій, перспективних алгоритмів удосконалення інструментально-виконавської підготовки майбутніх вчителів музики. В більшості досліджуємих підтем був обраний метод багатофакторного аналізу, який дозволив ємкісно розкрити культурологічні та природничо-наукові засади подальшого підвищення готовності молодих фахівців до обраної професійної діяльності. У 1985-2004 рр. на кафедрі працював професор Овод В.М. – заслужений діяч мистецтв України, заслужений працівник культури України, нагороджений відзнакою Президента України – орденом «За заслуги» ІІІ ступеня. Високопрофесійний фахівець, прогресивний педагог, енергійний організатор, диригент випустив численну плеяду талановитих викладачів – музикантів, які успішно працюють у середніх і вищих навчальних закладах України та за її межами.

Під час створення кафедри враховувалось її поліінструментальність. Підготовка з дисципліни «Основний музичний інструмент» ведеться з класу скрипка, бандура, домра, баян, акордеон, духові інструменти, гітара.

Серед визначних випускників кафедри творчого спрямування: Табачник Я. – народний артист України, Мосейко Г. – заслужений артист України; заслужені працівники культури – Лоскутов В., Дідик М., Брюхацький О., Сініченко В. та інші.

 У 2004 році кафедру очолила кандидат педагогічних наук, доцент Білецька М.В. Білецька М.В. неодноразовий лауреат міжнародних фестивалів як соліст оркестру народних інструментів і оркестру фольклорної музики “Таврійська пектораль” у Франції, Іспанії та Болгарії, є відмінником народної освіти України, неодноразово була нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти та науки України.

На кафедрі працюють висококваліфіковані викладачі та музиканти-виконавці. Серед них: кандидат педагогічних наук, доцент Стотика О.В., кандидат педагогічних наук, доцент  Котова Л.М., старший викладач, кандидат мистецтвознавства Антоненко О.М., викладач Підварко Т.О.

Усі викладачі мають базову освіту, отриману в провідних вищих навчальних закладах України, яка, згідно існуючого класифікатора, відповідає напряму підготовки та фаховій кваліфікації, означеній у чинних навчальних планах, за якими відбувається підготовка на факультеті вчителів музичного мистецтва рівнів «бакалавр», «спеціаліст», «магістр».

На кафедрі функціонує аспірантура зі спеціальності: 13.00.02 – теорія та методика музичного навчання. Наукове керівництво здійснюють кандидати пед. наук, доценти Білецька М.В., Стотика О.В.

З 2010 року кафедрою щорічно проводиться Міжнародний фестиваль вокального естрадного мистецтва «Медовий край», мета якого - популяризація кращих зразків естрадної музичної культури; виявлення та підтримка музично обдарованої молоді, розкриття її творчої індивідуальності; обмін досвідом професійного виховання естрадних виконавців.

У квітні 2013 року кафедрою було проведено II-й етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Музичне мистецтво» (напрям фахової підготовки педагога-музиканта – «Естрадний вокал»).

Важливе місце в роботі кафедри посідає концертна діяльність студентів і викладачів, що здійснюється такими творчими колективами як ансамбль інструментальної музики «Таврійська пектораль» (керівник Антоненко О.М.), ансамбль скрипалів (худ. керівник доц. Білецька М.В.), вокальний джаз-квартет «Sound Версія» (худ. керівник доц. Стотика О.В.).

Ансамбль інструментальної музики «Таврійська пектораль» під керівництвом Олександра Антоненка у липні 2009 року прийняв участь в Міжнародному фестивалі «Ніч на Івана Купала» в Дубічах Церковних (Польща). У тому ж році стали Лауреатами  Міжнародного студентського фестивалю «Таврійська асамблея слов’янського студентства «Слов’янська мозаїка – 2009» ( м. Севастополь). У липні 2011 року ансамбль отримав Диплом учасника IV Міжнародного  фестивалю Музики, Мистецтва та Фольклору «Підляська Октава Культур», що проходив у м. Білосток (Польща).

Важливий крок до міжна­родного визнання зробив народний колектив України ан­самбль скрипалів (керівник - доцент М.В. Білецька), який з успіхом виступав на Міжнародних молодіжних фести­валях «Євроарт-2006, 2007, 2008» у Болгарії (м. Благоєвград), а у 2009 році прийняв участь в Міжнародному фестивалі «Ніч на Івана Купала» в Дубічах Церковних (Польща).

Вокальний джаз-квартет «Sound Версія» у 2009 році став Лауреатом  Міжнародного студентського фестивалю «Таврійська асамблея слов’янського студентства «Слов’янська мозаїка – 2009» ( м. Севастополь); у тому ж році колектив приймав участь у Міжнародному джазовому конкурсі «Джалітон» (м. Ялта), де отримав почесний диплом  в номінації «Надія».  Також джаз-квартет став Лауреатом Всеукраїнського молодіжного джазового фестивалю-конкурсу (м. Донецьк 2010 р.), Лауреатом Міжнародного фестивалю вокального естрадного мистецтва «Медовий край» (м. Мелітополь, 2010, 2011, 2014 р.), Лауреатом Міжнародного інтеграційного фестивалю «Шлях до успіху 2011» (м. Запоріжжя, Хортицький національний багатопрофільний центр); Гран-прі в номінації «Естрадно-джазовий колектив» у Другій міжвузівській студентській олімпіаді естрадно-джазової музики (м. Єкатеребург, Росія, 2010 р.). Джаз-квартет «Sound Версія» прийняв участь у IX Міжнародному джазовому фестивалі-конкурсі «Джалітон», м. Ялта (1-4 травня 2014 р.) та зайняв 1 місце,  отримав Гран-прі у Міжнародному фестивалі мистецтв «Кубок содружества» (27 вересня 2014 р. м Севастополь), прийняв участь і отримав Гран-прі у XXIV Міжнародному фестивалі-конкурсі вокалістів «Осінній вернісаж» (15-17 листопада 2014 р. м. Дніпропетровськ), 1 місце на Міжнародному фестивалі «Джаз Фест» (19-20 вересня 2015 р. м. Вінниця).

Наукова діяльність кафедри є важливою ланкою в організації та забезпеченні навчально-виховного процесу з підготовки фахівців освітнього ступеня «Бакалавр, «Магістр» Галузь знань 01 Освіта, спеціальність 014 Середня освіта (музичне мистецто). В організації та проведенні наукової діяльності колектив кафедри керується положеннями Національної доктрини розвитку освіти України у XXI столітті та Законом України «Про вищу освіту».

Упродовж  2013-2015 років виконувалась держбюджетна тема «Теорія та методика формування музично-педагогічного професіоналізму у процесі інструментально-виконавської підготовки майбутнього вчителя мистецтва», що відповідає новим вимогам сучасної парадигми освіти. Проблема підвищення рівня музично-педагогічного професіоналізму майбутніх вчителів мистецтва значною мірою залежить від музично-виконавської підготовки, спрямованої на різні види музично-творчої діяльності, які є важливими для теорії та практики професійного становлення студентів вищих педагогічних навчальних закладів.

В підтемах наукових робіт викладачів кафедри поставлені найбільш цікаві для сучасного розвитку вищої школи питання з методики розвитку музичної пам’яті студентів у процесі інструментально-виконавської підготовки, з формування вокально-інструментальних навичок естрадно-джазового музикування студентів, з формування навичок свідомого управління психофізіологічним станом у процесі інструментальної підготовки, з удосконалення методики формування музично-виконавської компетенції в процесі інструментальної підготовки студентів тощо. У 2014 році вийшли з друку колективна монографія «Теоретико-методичні засади формування виконавської майстерності в процесі фахової підготовки майбутніх вчителів музичного мистецтва», що була виконана авторським колективом викладачів кафедри за науковою редакцією кандидата  педагогічних наук, доцента  Білецької М.В. та навчально-методичний посібник (друге видання): «Методика підготовки музикантів-інструменталістів до сценічної діяльності», автор доцент Котова Л.М.

На кафедрі активно ведеться робота по встановленню та розвитку міжнародних зв’язків та співробітництва. У 2004 році такий зв’язок було встановлено з факультетом мистецтв Південно-західного університету «Неофіт Рильський» (Болгарія, м. Благоєвград), з 2015року з Великотирновським університетом (Болгарія). Підтримуються наукові зв’язки з Марбрузьким інститутом мистецтв (Німеччина). Кафедра плідно співпрацює з провідними вузами України – Національним педагогічним університетом ім. М.П.Драгоманова, Національною музичною академією України ім. П.І.Чайковського, Національним університетом культури та мистецтв України тощо.

У 2015-2016 навчальному році з метою оптимізації діяльності та підвищення якості підготовки фахівців мистецького відділення ННІ СПМО  здійснено реорганізацію кафедр фортепіано і оркестрових інструментів та утворено кафедру інструментального виконавства та музичного мистецтва естради.

 

 

На кафедрі здійснюється  підготовка фахівців освітнього ступеня «Бакалавр», «Магістр»:

 Галузь знань 01 Освіта, спеціальність 014.13 Середня освіта (музичне мистецтво).

 

Склад кафедри інструментального виконавства та музичного мистецтва естради

 

Білецька Марина Валентинівна

завідувач кафедри інструментального виконавства та  музичного мистецтва естради, кандидат педагогічних наук, доцент

В університеті працює з 1985 року.

violinchik@yandex.ua

Коло наукових інтересів: система професійної підготовки студентів-інструменталістів у процесі навчання.

 

 

 

 

 

Стотика Олександр Вікторович

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри  інструментального виконавства та  музичного мистецтва естради

В університеті працює з 1985 року.

stotyka@mail.ru

Коло наукових інтересів: формування естрадно-джазової компетенції майбутнього вчителя музичного мистецтва; естрадно-джазове аранжування.

 

 

Котова Ліна Миколаївна

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри  інструментального виконавства та  музичного мистецтва естради

В університеті працює з 1996  року.

kotova.lina70@mail.ru

Коло наукових інтересів: інноваційні методи навчання гри на музичних інструментах; розвиток емоційної стійкості виконавців; удосконалення інструментальної майстерності музикантів.

 

 

 

Сопіна Ярослава Вікторівна

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри  інструментального виконавства та  музичного мистецтва естради, заступник директора з навчально-виховної роботи

В університеті працює з: 1992 року

jaroslava_sopina@mail.ru

Коло наукових інтересів: музично-виконавська підготовка студенів; формування естетичної культури студентів.

 

 

 

 

Стотика Ірина Георгіївна

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри  інструментального виконавства та  музичного мистецтва естради

В університеті працює з: 1985 року

irina_stotyka@mail.ru

Коло наукових інтересів: філософія музики; змістовність засобів музичної виразності у виконавській діяльності піаністів.

 

 

 

Черняк Євгенія Борисівна

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри  інструментального виконавства та  музичного мистецтва естради

В університеті працює з: 1987 року

evgenya1551@mail.ru

Коло наукових інтересів: психологічні аспекти підготовки студентів до умов професійної діяльності; естетизація культурного простору; еко-арт; організація культурно-просвітницьких заходів як практичне втілення виконавського досвіду інструменталістів.

 

 

 

 

Мітлицька Вікторія Анатоліївна

кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри  інструментального виконавства та  музичного мистецтва естради

В університеті працює з: 1987 року

kolesnichenko_81259@mail.ru

Коло наукових інтересів: проблеми регіонального музично-культурного розвитку України: історія та сучасність.

 

 

 

Антоненко Олександр Миколайович

кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри інструментального виконавства та музичного мистецтва естради

В університеті працює з 2007  року.

antonenkoaandm@mail.ru

Коло наукових інтересів: регіональні особливості розвитку художньої культури України; соціокультурна обумовленість розвитку мистецтва; роль мистецтва у формуванні національної культури.

 

 

 

Власенко Елеонора Анатоліївна

старший викладач кафедри інструментального виконавства та музичного мистецтва естради

В університеті працює з: 1993 року

simfonia2065@mail.ru

Коло наукових інтересів: інноваційні методики музично-виконавської підготовки майбутніх педагогів; мотивація студентів до творчої самореалізації за обраним фахом; музична психологія; інвайронментальна педагогіка.

 

 

 

Підварко Тетяна Олексіївна

старший викладач кафедри  інструментального виконавства та  музичного мистецтва естради

В університеті працює з 2004  року.

rifusya@mail.ru

Коло наукових інтересів: музично-виконавська підготовка студентів; особистісно зорієнтований підхід у навчанні.

 

 

 

 

 

Сопін Олексій Іванович

концертмейстер кафедри інструментального виконавства та музичного мистецтва естради

В університеті працює з: 2014 року

fos16@mail.ru

 

 

 

 

 

 

Сидоренко Тетяна Вікторівна

старший лаборант кафедри інструментального виконавства та музичного мистецтва естради

В університеті працює з: 1991 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Білякова Анастасія Віталіївна – лаборант кафедри інструментального виконавства та музичного мистецтва естради.

В університеті працює з: 2015 року

 

 

 

 

 

 

 

Дисципліни, які викладаються на кафедрі

 • Виконавське мистецтво
 • Вокальний ансамбль
 • Гра на музичному інструменті
 • Додатковий музичний інструмент
 • Інструментальний ансамбль
 • Історія і методика вищої мистецької освіти
 • Історія музично-виконавської педагогіки (за видами)
 • Комп`ютерне аранжування
 • Концертмейстерський клас
 • Методика викладання дисциплін кваліфікації
 • Методика викладання естрадного вокалу
 • Методика музично-психологічної корекції
 • Музична психологія
 • Музична риторика
 • Оркестровий клас
 • Основи наукових досліджень
 • Основний музичний інструмент
 • Педагогіка музичного сприймання
 • Психологія музично-виконавської діяльності
 • Психологія музичної діяльності
 • Сольний спів
 • Теорія культури

 

Контакти кафедри інструментального виконавства та музичного мистецтва естради

 

III навчальний корпус ІІ поверх кабінет № 16

kafedra_instrum_ispolnit@mail.ru

 

(0619) 44-87-74