Кафедра психології

У 1986 році у результаті реорганізації кафедри педагогіки та психології утворюється кафедра психології, яку очолює к.психол.н., доцент Марковець Л.М.. Біля витоків кафедри, її зміцнення та становлення як науково-методичного осередку були: к.психол.н., доцент Марковець Г.В., к.психол.н., доцент Добровольська Л.П., к.п.н., доцент Алексєєв О.М., к.психол.н., доцент Бондар Н.Є., к.психол.н., доцент Яремчук С.В., к.психол.н., доцент Денисов І.Г., асистент Бондар І.В., асистент Рентюк К.К., асистент Силаєва О.В.

У 1997 році кафедра входить до складу соціально-гуманітарного факультету, з 2013 року – до складу ННІСПМО.

У 2002 році з кафедри психології виокремлюються кафедра загальної психології та кафедра практичної психології, які очолили к.п.н., доцент Добровольська Л.П. та к.психол.н., доцент Марковець Л.М. відповідно.

У 2010 році на посаду завідувача кафедри практичної психології призначено д.філос.н., професора Троїцьку Т.С.

Цей період двох кафедр знаменується активною роботою викладачів з удосконалення навчально-методичної, наукової та матеріально-технічної бази. З усіх предметів створені навчально-методичні комплекси, видані навчально-методичні посібники, підручники, монографії.

З 1 вересня 2015 року за наказом ректора в результаті об’єднання кафедр загальної та практичної психології засновано кафедру психології. ІІ очолює д.психол.н., професор Бочелюк В.Й. 

Свій досвід і знання майбутнім фахівцям передає великий колектив висококваліфікованих кадрів: д.психол.н., професор Бочелюк В.Й., д.філос.н., професор Троїцька Т.С., д.філос.н., доцент Матвієнко П.В., к.психол.н., доцент Фалько Н.М., к.п.н., доцент Добровольська Л.П., к.психол.н., доцент Кобильнік Л.М., к.психол.н., доцент Денисов І.Г., к.психол.н., доцент Гузь Н.В., к.психол.н., доцент Прокоф’єва О.О., к.психол.н., доцент Царькова О.В., к.філос.н., доцент Семікін М.О., к.психол.н., доцент Кочкурова О.О., к.мед.н., доцент Мельникова С.В., к.психол.н., старший викладач Шевченко С.В., старший викладач Варіна Г.Б., старший викладач Каткова Т.А., старший викладач Медвідь І.В., старший викладач Титаренко О.І., асистент Третякова І.С.

Надійним помічником в роботі викладачів є лаборант кафедри Гармаш Д.І.

Дослідження викладачів кафедри психології сконцентровані навколо наукової теми «Психологічні засади гармонізації освітнього простору: проектування, моделювання та експертиза здоров’язбережного професійного зростання майбутніх фахівців».

За весь період існування кафедр відбувся захист 20 дисертаційних досліджень, готуються до захисту докторські дисертації. Надруковано близько 2000 наукових і науково-методичних публікацій у фахових, зарубіжних виданнях і збірниках матеріалів наукових конференцій, монографіях.

За час свого існування кафедра брала участь у підготовці понад 10000 фахівців – педагогів і практичних психологів, організації та проведенні понад 50 міжнародних, всеукраїнських і регіональних конференцій, семінарів, симпозіумів.

Викладачі кафедри постійно підвищують свій загальний та фаховий науково-методичний рівень, приймають активну участь у міжнародних конференціях, які проходять за кордоном м. Седльце, м. Ополе, м. Лодзь (Польща), м. Володимир, м. Бєлгород, м. Волгоград (Росія), м. Софія, м. Слівен (Болгарія) та інші.

JhKDXDQwcKE.jpg

yGTzHlAR-qg.jpg

На фото: Стажування викладачів та студентів у м. Седльце (Польша) «Інклюзивна освіта – теорія та практика»

 

Колектив кафедри великого значення надає науково-дослідницькій діяльності студентів. Результатами плідної співпраці викладачів, студентів та магістрантів є участь та призові місця у всеукраїнських студентських олімпіадах зі спеціальності «Психологія», всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, студентські публікації у наукових фахових та міжнародних виданнях.

З 2002 року на кафедрах працюють студентські наукові гуртки «ORDO AMORIS» та «Створи себе сам», в яких студенти мають змогу займатися дослідженням проблемних питань, створенням і апробацією діагностичного інструментарію, розробкою психокорекційних і розвиваючих програм, знайомляться з новими технологіями в галузі практичної, експериментальної і диференціальної психології.

 

На фото: Засідання студентського наукового гуртка «Створи себе сам» (керівники: доцент Добровольська Л.П., асистент Третякова І.С.)

 

Науково-дослідна робота майбутніх фахівців є одним із важливих засобів підвищення якості практичної підготовки і професійного становлення фахівців з вищою освітою, здатних творчо застосовувати в практичній діяльності сучасні досягнення вітчизняної, зарубіжної психолого-педагогічної науки.

Студенти наукових гуртків кожен рік приймають активну участь у ІІ турі Всеукраїнської олімпіади з психології та ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук, демонструючи потужну теоретичну підготовку та вміння інтеріоризувати теоретичні знання та практичний досвід у вирішення пошуково-творчих завдань. У ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з психології Харченко С. – ІІІ місце, 2007 р. У ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт: Харченко С. – диплом І ступеня, 2008р., Бердник Г. – диплом ІІ ступеня, 2008р., Бердник Г. – диплом І ступеня, 2009 р., Ямкова К. – диплом ІІ ступеня, 2009 р., Фірсова О. – диплом І ступеня, 2010 р., Левада Д. – диплом ІІ ступеня, 2010 р., Дубінський В. – диплом ІІ ступеня, 2010р., Горбань Г. – диплом І ступеня, 2011 р., Дубінський В. – диплом ІІІ ступеня, 2011., Лапій Х. – диплом І ступеня, 2012 р., Кочкурова К. –  диплом III ступеня, 2013 р., Песоцька К. –  диплом III ступеня, 2013 р.,  Мартинюк А. –  диплом III ступеня, 2013 р., Пижик Д. – диплом ІІ ступеня, 2014 р., Стефанюк А – диплом ІІІ ступеня, 2015 р., Дуб О. – диплом ІІІ ступеня, 2015 р.

Студенти наукового гуртка під керівництвом викладачів кафедри приймають активну участь у програмах міжнародного стажування, міжнародних та всеукраїнських конференціях, семінарах, симпозіумах.

 

На фото: Призери Всеукраїнських олімпіад, конкурсів студентських наукових робіт (Наукові керівники: професор Троїцька Т.С., ст. викладач Варіна Г.Б.)

 

Студенти напряму підготовки Практична психологія за наукові досягнення отримують визнання на національному рівні: стипендію Президента України – студентка ІII курсу Пижик Д. (2015р), студентка ІII курсу Алхіменко О. Стипендію Верховної Ради – студент ІII курсу Радченко С (2015р).

Результати наукової роботи колективу кафедри знайшли відображення у співпраці з науковими установами України: Комунальним закладом «Дніпропетровська обласна клінічна психіатрична лікарня» (завідувач Рахманов В.М. академік Академії наук вищої освіти України, професор, д.мед.н., керівник Українського центру психотерапевтичної реабілітації), Центром глибинної психокорекції (керівник д.психол.н., професор, академік НАПН України – Яценко Т.С), Національним педагогічним університетом ім. М.П. Драгоманова (інститут соціології, психології та управління), Природничо-гуманітарним університетом Польщі, м. Седльце, Східноєвропейським національним університетом ім. Лесі Українки, Південнослов’янським інститутом Київського славістичного університету, Європейським університетом, інститутом психології ім. Г.С. Костюка, ЗНТУ та іншими провідними навчальними соціальними закладами.

 

На фото: Студенти наукового гуртка «ORDO AMORIS» знайомляться з особливостями роботи закладу «Дніпропетровська обласна клінічна психіатрична лікарня» (завідувач професор Рахманов В.М., доцент Царькова О.В.)

 

Науково-методична робота кафедри психології спрямована на творчий пошук студентської молоді та розробку питань організації самостійної роботи, самозростання, самоствердження.

Викладачами кафедри проводяться заходи з вдосконалення освітніх програм, з підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників і їх мотивації до розвитку культури якості, з вдосконалення методів викладання і підвищення рівня об'єктивності оцінювання, зі створення системних зв'язків з стейкхолдерами. До співпраці залучаються фахівці Центру профконсультації та практичної психології при Мелітопольському міжшкільному навчально-виробничому комбінаті Мелітопольської міської ради Запорізької області, практичні психологи вищої категорії шкіл м.Мелітополя, сертифіковані гештальт-терапевти, арт-терапевти та ін.

 

На фото: Бінарне практичне заняття на тему: «Вирішення проблем підліткового віку в діяльності практичного психолога за допомогою арт-терапевтичного методу «Інсталяція» (доцент Кобильнік Л.М., старший викладач, керівник Центру профконсультації та практичної психології Титаренко О.І.)

 

Кафедра організовує та проводить цілу низку методичних, методологічних семінарів, практикумів для кураторів академічних груп університету. У 2007 році кафедрою загальної психології було відкрито кабінет педагогічного та психологічного консультування. З 2010 року працює Психологічна служба університету в статусі навчально-методичного кабінету психологічного і педагогічного консультування (керівник к.п.н., доцент Добровольська Л.П.). Пріоритетні напрямки діяльності Психологічної служби спрямовано на збереження психологічного здоров’я, створення позитивного психологічного клімату в студентських колективах.

У 2015 році Психологічну службу університету реорганізовано та на її базі створено Психологічний центр (керівник – к.психол.н., доцент Фалько Н.М.). Метою діяльності Психологічного центру є психологічне забезпечення та підвищення ефективності професійно-особистісного зростання усіх учасників освітнього процесу, захист їх психічного здоров'я та соціального благополуччя. Напрямами діяльності Психологічного центру є просвітницько-профілактичний, діагностичний, психокорекційний і тренінговий, консультативно-методичний.

a2Gppzz4XqA.jpg 

На фото: Тренінг «Дерево як образ людини» (доцент Прокоф’єва О.О., доцент Царькова О.В.)

 

 

На фото: Соціально-психологічний тренінг в рамках адаптації першокурсників до умов навчання у ВНЗ (доцент Фалько Н.М.)

 

Організаційно-виховна робота викладачів кафедри спрямована на створення соціокультурного середовища, яке забезпечує розвиток інтелектуальної, етичної та духовної особистості та реалізацію суб’єктності майбутнього фахівця як ініціативної, інноваційної людини.

OBN0mMxa86M.jpg

На фото: Національно-патріотичний виховний захід «Сакральні символи України» (доцент Гузь Н.В.)

 

 

На фото: Психологічний квест «Шлях до власного Я: Актуалізація ресурсів особистісного зростання» (доцент Денисов І.Г.)

 

Викладачі кафедри психології та студенти спеціальності «Практична психологія» виступають активними волонтерами у співпраці з багатьма національно-культурними та громадськими організаціями в рамках надання психологічної допомоги та соціально-психологічної підтримки дітям/ сім'ям внутрішньо переміщених осіб, учасникам АТО та їх сім'ям.

 

На фото: Надання психологічної підтримки дітям-переселенцям студентами-волонтерами в рамках співпраці з територіальним штабом з питань соціального забезпечення громадян України

 

 

СКЛАД КАФЕДРИ ПСИХОЛОГІЇ

 

 

 

Фалько Наталя Миколаївна

кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри

Працює в університеті з 2001 року.

Наукові інтереси:  проблеми становлення та розвитку особистості; вікові особливості патопсихологічних розладів особистості; використання методів групової психотерапії у діяльності практичного психолога.

 

 

 

 

 

Троїцька Тамара Серафимівна

доктор філософських наук, професор

 

 

 

 

 

 

 

 

Царькова Ольга Вікторівна

доктор психологічних наук, доцент

Працює в університеті з 2006 року.

Працює психологом-консультантом у Психологічному центрі МДПУ імені Богдана Хмельницького, Центры психологічної допомоги "Гармонія".

Наукові інтереси:

 

 

 

 

Гузь Наталія Василівна

кандидат психологічних наук, доцент

працює в університеті з 2002 року

Наукові інтереси: психологічні ставлення особистості;  ціннісні орієнтації студентської молоді; соціально-психологічний супровід студентів в умовах вузу.

 

 

 

 

 

Мельникова Світлана Вадимівна

кандидат медичних наук, доцент

Працює в університеті з           року.

Наукові інтереси:

 

 

 

 

 

 

Прокоф’єва Олеся Олексіївна

кандидат психологічних наук, доцент, психодрама-практик

В університеті працює з 2003 р.

Працює психологом-консультантом у Психологічному центрі МДПУ імені Богдана Хмельницького, Центры психологічної допомоги "Гармонія". Є членом Асоціації психодрами.

Наукові інтереси:  психодрама; практика індивідуального психологічного консультування; психологія маніпуляцій; психологія впливу, групова психотерапія, розробка тренінгів.

Контакти: https://www.facebook.com/olesya.lisica

 

 

 

Аверіна Катерина Сергіївна

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та дошкільної освіти, завідувач відділу міжнародних відносин

Працює в університеті з 2010 року.

Наукові інтересидослідження соціальної активності особистості, психологія соціальної активності, компаративна педагогіка, міжкультурна комунікація

Контактиe.s.averina11@gmail.com

 

 

 

 

Денисов Ігор Геннадійович

кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології

Працює в університеті з 1985 року.

Наукові інтереси: проблеми профілактики девіантної поведінки; психологічне консультування за всіма напрямками; психологічні особливості сугестивних методів у спілкуванні; специфіка сексуального виховання та сексуальної культури.

 

 

 

 

Кочкурова Ольга Володимирівна

кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології, заступник директора ННІ СПМО з навчальної роботи

Працює в університеті з 2010 року.

Наукові інтереси: проблема становлення професійної ідентичності сучасного вчителя; професійне зростання студентів-майбутніх психологів.

 

 

 

Шевченко Світлана Віталіївна

кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри психології, секретар Вченої ради ННІ СПМО

Працює в університеті з 2008 року.

Наукові інтереси: підвищення адаптаційного потенціалу та розумової працездатності студентів; діагностика та розвиток особистості; збереження психологічного здоров’я.

 

 

 

 

 

Варіна Ганна Борисівна

старший викладач кафедри психології

Наукові інтереси: арттерапія; експериментальна психологія; клінічна психологія; особливості розвитку професійної стійкості майбутнього фахівця; самоактуалізація професійного зростання майбутнього психолога; сучасні методи групової психокорекції

 

 

 

 

 

Каткова Тетяна Анатоліївна

старший викладач кафедри психології

Працює в університеті з 2007 року.

Наукові інтереси: психологічні основи профорієнтації та профвідбору; сімейне виховання;  виховання культури стосунків;  гендерна психологія; формування загальнокультурної (комунікативної) компетентності учнівської молоді.

 

 

 

 

Титаренко Олена Іллівна

старший викладач кафедри психології, арт-терапевт

Працює в університеті з 2013 року.

Наукові інтереси використання арт-терапії у навчально-виховному процесі, гештальт-терапія, дитячо-батьківські стосунки, індивідуальна та групова психотерапія (в т.ч. розробка тренінгів), робота з психологічною травмою.

Контакти: alenamel.72@mail.ru,   https://vk.com/id177179702,   https://www.facebook.com/profile.php?id=100001834112568

 

 

 

Братишко Тамара Ахматівна

старший лаборант кафедри психології

Працює в університеті з 2016 року.

 

 

 

 

 

 

 

Контакти кафедри психології

вул. Грушевського, 19
2 поверх, каб. 123
psiholgmdpu@gmail.com